• Нашият Екип Снежана Иванова

  Снежана Иванова

  Управител

  Завършва средното си образование в щата Вашингтон, САЩ. Висшето си образование завършва в България, Нов Български университет, специалност "Право". Преминава десетки квалификационни курсове по мениджмънт и лидерство, управление на човешките ресурси, финанси, психология в мениджмънта, НЛП и др. От 2007 до 2008 година работи като адвокатски сътрудник в Юридическа компания Респонса. От края на 2008 до момента е поела фирменото обслужване на кантората. От 2008 г. започва да организира и провежда трудовоправни семинари и конференции. Води обучения на малки групи. През 2013 г. преминава курсове по Управление на среса и Управление на гнева (Stress & Anger Management). През 2014 г. се включва в голям екип на Тийм Превент България, който разработва уникален за България продукт - "Управление на стреса". От 2010 до момента е управител на Академия Респонса."

 • Нашият Екип Асения Асенова

  Асения Асенова

  Организатор обучения

  Завършва средното си образование в Професионална гимназия по икономика. Продължава следването си в ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград и завършва бакалавърската си степен по "Педагогика на обучението по математика и информатика". През 2014 г. успешно взима и диплома за магистър, по специалността "Счетоводство и контрол" в Университет за национално и световно стопанство - гр. София. От края на 2012 г. е част от голямото семейството на Група Респонса. Започва като "оперативен счетоводител" в Компания за финансови услуги Респонса, като приоритетно работи по фирмите на групата. Посещава редица квалификационни курсове за управление, мениджмънт, счетоводство и право в Академия Респонса. От началото на 2015 г. се заема и с организацията на обученията в "Академия Респонса".

 • Нашият Екип Светослав Маринов

  Светослав Маринов

  Технически асистент

  Завършва образованието си в Професионална гимназия по строителство и архитектура – гр. Пазарджик през 2002 г. Продължава образованието си в гр. София с изучаване на английски език. От 2009 г. се занимава предимно със сложна техника и автомобили. От 2013 г. е техничести асистент в Академия Респонса. Преминава много от курсове на Академията. Преминава курс в Респонса Дизайн за работа и изработка на всякакви рекламни материали. Специализира се във видео маркетинг, онлайн обучения, онлайн и офлайн реклама и рекламни материали. От септември 2015 г. участва в разработването на изцяло нова платформа.

 • Нашият Екип Мария Златарова

  Мария Златарова

  Маркетинг Експерт

  Мария завършва средното си образование в 23-то СОУ Фредерик Жолио - Кюри с изучаване на френски език. Продължава образованието си в Университет за национално световно стопанство, където завършва бакалавърска и магистърска степен по икономика. Още в университета открива интереса си към маркетинга и след завършването си се насочва към него професионално. Преминава през множество специализирани курсове за маркетинг, PR, управление на онлайн репутацията, писане за web, брандинг, social media marketing и др., каквито посещава непрекъснато, тъй като твърдо вярва в идеята за "учене през целия живот". През 2013г. се присъединява към екипа на Респонса Дизайн – web и графичен дизайн студио като Маркетинг Мениджър. Респонса Дизайн е част от Група Респонса, към която Академия Респонса също принадлежи. От 2015г. Мария е и маркетинг консултант на Академия Респонса.

 • Нашият Екип Добромира Карапенева

  Добромира Карапенева

  Главен счетоводител

  Завършва средното си образование в образцова гимназия "Лиляна Димитрова" – гр. Пловдив. През 1989 г. завършва магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство – гр. София със специалност "Счетоводство и контрол". От 1994 г. работи като данъчен инспектор в НАП София. Придобива квалификация за работа с МСС и от 2007 г. в продължение на седем години е платежен посредник на Европейския Парламент. Към екипа на Група Респонса е от 2013 г. като Главен счетоводител. Намира професията си за много интересна и всеки решен казус за лична победа.