Нашите лектори

 

Завършила Югозападен университет „Неофит Рилски“, специалност „Право“. Дългогодишен стаж като юрисконсулт, юрисконсулт на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, град Перник. Адвокат от Пернишка адвокатска колегия.