Нашите лектори

 

На обучението ще присъства гост лектор, който ще сподели с Вас успешни модели.