Нашите лектори

 

На курса ще присъства гост лектор, който ще представи пред Вас успешни модели.