Българка съм и съм завършила юридическото си образование в Софийския университет. Живея и работя във Франция от 1977 година.

Бързо разбрах, че интересите ми са насочени към това как е устроена човешката психика, характера ни, поведенията ни….и най вече как да променим “програмирането“ си, за да бъдем по-ефикасни, по-адекватни, как да контролираме емоциите си и не се оттадалечаваме от целите и амбициите си.

За да се убедя в това, първо работих с деца, запознавайки се с тяхната психология, с влиянието на околната среда върху “програмиране на поведенито им“. Обучението ми по Нерво-Лингуистично Програмиране (НЛП) ми даде възможност да разбера, че ако осъзнаем, че изборите си в живота правим, за да си докажем някаква истина…. и че за несгодите, другите, или лошия късмет не са “виновни“, чак тогава можем да формулираме ясно целите си и станем “режисьори“ на живота си, такъв какъвто го желаем.

За мен беше важно също да разбера как да се организират човешките взаимоотношения, за да има сплотеност в екипите, или в семейството. В началото на кариериерата ми на мениджър разбрах, че за управление на персонала, висшите образования , които завърших и във Франция са недостатъчни. Разбрах, че са ми необходими познания и методи по комуникация.

Един от тях е “Процесът Комуникация“. Този метод ме завладя с бързите резултати. “Открих“ най-сетне себе си ! Като че ли живота ми до тук се усмисли. Разбрах грешките и успехите си, а и тези на околните и особено от какво имаме нужда, за да се чувстваме удовлетворени, мотивирани и ефикасни. Разбрах защо някой дейности са ни толкова трудни, а други толкова лесни. Преставаме да се подценяваме или надценяваме!!

Тогава рабираме също събеседниците ни, колегите и близките. Нямаме повече нужда от интерпретация на поведението им. Ако не са ефикасни в някой ситуации, то не е защото не проявяват интерес, или не правят достатъчно усилия, или пък им липсва интелект, или “правят на пук“. Те са силни другаде, където ние не сме…..Благодарение на Процесът Комуникация ние узнаваме как да разговаря на тяхния език, за да ни разберат. И най важното, от агресивното им поведение разбираме, че са под стрес, но вече ние знаем какво да кажем и как да реагираме, за да ги извадим от това им състояние…..

По късно и като Директор, управлението на персонала, контакта с родители на деца с увреждания, преговорите с различни инстннции…благодарение на средствата за комуникация, се превърнаха в нещо лесно постижимо. Така имах идеята и импулса да стана самата аз преподавател по комуникация, тренър на упрвлявщтите във фирми от индустрията, психотерапевт на поведението, семеен терапевт.

Така през последните 18 години преподавам и консултирам екипи и отделни личности с усещането, че да помогна на някого да постигне целите си и “отпрограмира“ някои поведения, които пречат, това е моята мисия и персонална удовлетвореност.

Желанието ми е да запозная и българската публика с “Процесът комуникация” от френската школа на Таиби Кахлер и Жерар Колиньон. Това ще бъде първото по рода си за България.

Нашите лектори