Нашите лектори

 

Завършила специалност „Трудова медицина“ в Санкт Петербург.

Вече 34 години се занимава с проблемите на трудовата медицина и опазване здравето на работещите.

Работила е като заведущ отделение „Хигиената на труда“ в ХЕИ – Варна. Била е началник сектор в ХЕИ – клон Кремиковци и завеждащ „Професионални заболявания“ в Трета работническа болница. Пет години е била ръководител „Служба по трудова медицина“ в МК „Кремиковци“. От 2002 г. е главен експерт в отдел „Трудови злополуки и професионални заболявания“ в Централното управление на НОИ.