Нашите лектори

 

Инж. Бойко Ханджийски е завършил две магистратури – в ХТМУ гр. София, специалност „Технология на органичния синтез и горивата“. и в УНСС – София, специалност „Финанси“.

Работил е десет години във фармацевтичната промишленост като Технолог и Началник цех и девет години като специалист в отдел „Безопасност и здраве при работа“.

От 2010 година до ноември 2015 година бил експерт в Службата по трудова медицина към Тийм Превент България ООД.