Калоян Харалампиев е доктор по икономика, специалност „Статистика и демография”. Доцент в катедра „Социология“ на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, преподавател по „Статистически методи в социологията“ и SPSS.

Научни интереси основно в областта на теорията на вероятностите, бейсовската статистика и демографската статистика.

Основни публикации:

  • Въведение в основните статистически методи за анализ (учебник) (2003);
  • Трудов потенциал на населението на България (1992-2001) (2003);
  • Нетрадиционен поглед върху традиционни статистически проблеми (2004);
  • НКоординатор на Обществения съвет към Комисията по въпроси на гражданското общество на 39 Народно събрание;
  • SPSS за напреднали (учебно помагало) (2007);
  • Работа с данни с SPSS (учебно помагало) (2009).

Нашите лектори