Нашите лектори

 

Пепа Хаджиева завършва висшето си образование в СА „Д. Ценов“ гр. Свищов през 1996 г., специалност „Счетоводство и контрол“, „Аграрна икономика“, „Посредник в деловите отношения“.

Професионален опит:

  • От 1996 г. до 2004 г. – главен счетоводител;
  • От 2004 г. – одитор в Сметна палата, в момента и. д. директор на одитна дирекция „Финансови одити“.