Нашите лектори

 

Родена в гр. София. През 1999 г. завършва висшето си юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Съдия в Административен съд София град (от 15.02.2007 г. до настоящия момент). През 2009-2010 г. завършва Международна магистърска програма „Право на Европейския съюз“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит:

  • За времето от май 2001 г. до февруари 2003 г. работи като младши, старши и главен експерт в Агенцията за приватизация;
  • От м. февруари 2003 г. до м. февруари 2006 г. изпълнява длъжността „съдебен помощник” във Върховния административен съд;
  • От м. февруари 2006 г. до м. февруари 2007 г. работи като младши съдия в Пловдивския окръжен съд;
  • От м.февруари 2007 г. до настоящия момент е съдия в Административен съд – София град.

Владее английски език.