Дата на провеждане:
30.11.2017


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
инж. Веселин Попов
д-р Димитър Софиянски


Резюме:

НИВО на курса: СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ (4)

Обучението е подходящо за хора, които активно се занимават със здравословни и безопасни условия на труд.


ПРЕДСТАВЯНЕ на курса: 

Ще проведем  изцяло ново обучение по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Акцентите в обучението:

 • Електромагнитни полета 
 • Електробезопасност
 • Работни места за всички възрасти – застаряваща работна сила
 • Трудоустрояване
 • Професионални болести
 • Медицински прегледи

 ИЗЦЯЛО НОВИ ТЕМИ:

 • НОВА ТЕМА 1: Електромагнитни полета – съгласно НАРЕДБА № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полетаНОВА ТЕМА 2: Работни места за всички възрасти – застаряваща работна сила, подтикната от кампанията на Европейската Агенция за безопасност и здраве при работа:  „Здравословни работни места“ през 2016—2017 г.

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обученията са с практическа приложимост.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

ВАЖНО:

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

  ВНИМАНИЕ: Местата за това обучение са изчерпани!


Ценови пакети:

Включва:  Икономичен Стандарт

Best Seller

Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго мини обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  120 лв.  150 лв.  180 лв.

Ранно записване 

 

90 лв.

 

120 лв.

 

ВНИМАНИЕ: Местата за това обучение са изчерпани!

Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение съгласно законовите изисквания за преминато ежегодно обучение, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ изберете курса и съответния пакет, след това бутон ИЗПРАЩАНЕ. При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30 ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА

 •     Същност и източници на електромагнитни полета.
 •     Рискове за безопасността и здравето, произтичащи от ЕМП.
 •     Оценка на риска ЕМП
10:15 ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

 •     Основни понятия.
 •     Въздействие върху човека
 •     Директен и индиректен допир. Видове защити.
 •     Срокове и контрол
 •     Практически насоки
11:00 Кафе – пауза
11:30 РАБОТНИ МЕСТА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ / ЗАСТАРЯВАЩА РАБОТНА СИЛА

 •     Демографски и социално-икономически аспекти на проблема в ЕС и БГ
 •     Предизвикателства при застаряването на работната ръка в Европа и в света.
 •     Политики, стратегии и програми за преодоляване на негативните последици.
 •     Свързани с възрастта мерки за БЗР и стратегии за рехабилитация.
12:15 ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

 •     Същност, цели и задачи на трудоустрояването
 •     Нормативни изисквания
 •     Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
 •     Практически указания за фирми под и над 51 души
 •     Изисквания при проверки на контролните органи на ИА ГИТ по отношение спазване предписанията на органите на медицинската експертиза на работоспособността.
13:00 Обедна почивка
14:00 ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ

 •     Същност на професионалните болести – пряко отражение на  рисковите фактори  в условията на труд
 •     Нормативна база; Професионални болести по етиологичен фактор.
 •     Практически насоки за проучването и цялостното администриране на  професионалните болести
 •     Последващи процедури при лица с потвърдени професионални болести.
14:45 МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

 •     Видове профилактични медицински прегледи.
 •     Цели и задачи на предварителните и периодични медицински прегледи.
 •     Нормативна база, свързана с провеждането на прегледите.
 •     Практически   моменти, свързани със задачите на СТМ  при  даване  на насоки за същите и при  изготвяне на препоръки, основани на получените резултати
15:30 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации (за Бизнес пакет)
  Закриване на семинара.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения