Дата на провеждане:
16.05.2019


Място на провеждане:
гр. София, хотел Експо,


Лектори:
инж. Веселин Попов
д-р Димитър Софиянски
Андриан Георгиев


Резюме:

Обучението е акредитирано по МОН и дава 1 кредит. 

Ниво на курса: НАЧАЛЕН КУРС

Обучението е подходящо за първоначално обучение или за хора, които отскоро се занимават със здравословни и безопасни условия на труд.

Акценти в обучението:

 • Oрганизация на дейността и фирмената документация по БЗР
 • Действия на работодателя преди и след проверки от страна на контролните органи
 • Организация и структуриране на дейността на КУТ/ГУТ
 • Инструктажи и обучения по БЗР
 • Първа долекарска помощ – интерактивно

Обученията са съгласно законовите изисквания.

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обученията са с практическа приложимост.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

ВАЖНО:

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

  Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение съгласно законовите изисквания за преминато ежегодно обучение, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Ценови пакети:

Включва:  ИкономиченBest Seller Стандар  Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго мини обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  150 лв.  180 лв.  240 лв.
 

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА И ФИРМЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ по БЗР.

 • Изисквания за създаване, водене и съхранение на документацията по ЗБУТ.
 • Създаване на стегната организация, касаеща документооборота
 • Документи, свързани с: Организиране на дейността по БЗР; Обучението и инструктажите;
 • ·       Измерване на факторите на работната среда;
 • ·       Личните предпазни средства;
 • ·       Електроподдръжка и ръчни ел.инструменти
10:00 ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ ПО БЗР

 • Нормативната уредба, свързана с обучение и инструктажи;
 • Изисквания към работодателя;
 • Форми на обучения;
 • Видове инструктажи;
 • Документация за обучения и опресняване на знанията, удостоверяваща извършените обучения;
 • Примери за оформяне на книгите за инструктаж;
 • Практически насоки;
10:30 ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРЕДИ И СЛЕД ПРОВЕРКИ ОТ СТРАНА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ

 • Етапи на контролните проверки.
 • Действия на работодателя при извършване на проверка от органите на ГИТ.
 • Срокове, действия и отговори на предписания.
 • Ред и процедури на обжалвания.
 • Списък на проверяваните документи.
 • Осем случая на сигнали, предизвикващи незабавна проверка.
 •  Практически насоки;
11:00 Кафе – пауза
11:30 ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КУТ/ГУТ

 • Видове органи по безопасност и здраве при работа;
 • Създаване на КУТ/ГУТ;
 • Състав и структура; Документация, която водят;
 • Обучения и задължения на КУТ/ГУТ;
 • Участие на КУТ/ГУТ в дейности, свързани със здравето на работещите;
 • Трудови злополуки;
 • Нови моменти в нормативната уредба;
 • Практически насоки;
13:00 Обедна почивка
14:00 ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ  – съкратено интерактивно обучение

 • Определяне състоянието на пострадал
 • Рани и наранявания; Счупвания
 • Изгаряния; Поражения от електричество
 • Затрупване с тежести; Поведение при здравословни проблеми от общ характер
 • Количествени и качествени промени в съзнанието.
 • Други видове наранявания
15:30 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации (за Бизнес пакет). Приключване на задължителна част. 
15:45 ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ  – Интерактивна част

 • Третиране на различни видове наранявания и състояния
 • CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен
 • Работа с дефибрилатор – AED Trainer
 • Работа с тренажор за задавяне
 • Демонстрация с глава за „вадене на език“
 • Упражнение на най-новите техники.
17:00 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации (за Бизнес пакет). Закриване на семинара.

Място на провеждане

гр. София, хотел Експо,

http://www.hotelexposofia.com

Бест Уестърн Хотел Експо се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Експо
 • гр. София, хотел Експо
 • гр. София, хотел Експо
 • гр. София, хотел Експо
 • гр. София, хотел Експо
 • гр. София, хотел Експо

Контакти

 • Нашият Екип Снежана Иванова

  Снежана Иванова

  Управител

  М: +359 885 103 173

  Т: +359 2 852 96 47

 • Нашият Екип Асения Асенова

  Асения Асенова

  Организатор обучения

  М: +359 882 272 125

  Т: +359 2 852 96 47

Партньори

 • Team Prevent

  Тийм Превент България

 • Responsa Design

  Responsa Design

 • Юридическа Компания Респонса

  Юридическа Компания Респонса

 • Компания за Финансови Услуги Респонса

  Компания за Финансови Услуги Респонса

 • Балкански Институт по Труда и Социалната Политик

  Балкански Институт по Труда и Социалната Политика

 • Трудов Монитор

  Трудов Монитор