Дата на провеждане:
31.01.2018


Място на провеждане:
гр. София, хотел Експо,


Лектори:
инж. Веселин Попов
д-р Димитър Софиянски


Резюме:

Ниво на курса: НАЧАЛЕН КУРС

Обучението е подходящо за първоначално обучение или за хора, които отскоро се занимават със здравословни и безопасни условия на труд.

Акценти в обучението:

 • Oрганизация на дейността и фирмената документация по БЗР
 • Действия на работодателя преди и след проверки от страна на контролните органи
 • Организация и структуриране на дейността на КУТ/ГУТ
 • Инструктажи и обучения по БЗР

Обученията са съгласно законовите изисквания.

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обученията са с практическа приложимост.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

ВАЖНО:

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

   

  Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


  Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение съгласно законовите изисквания за преминато ежегодно обучение, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Ценови пакети:

Включва:  Икономичен Стандарт

Best Seller

Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго мини обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  120 лв.  150 лв.  180 лв.
 Ранно записване  90 лв. 120 лв.  

ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


За да се регистрирате, натиснете бутона ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО изберете курса и съответния пакет, след това бутон ИЗПРАЩАНЕ. При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА И ФИРМЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПБЗР.

 •     Изисквания за създаване, водене и съхранение на документацията по ЗБУТ.
 •     Създаване на стегната организация, касаеща документооборота
 •     Документи, свързани с:
 1. –       организиране на дейността по БЗР;
 2. –       Обучението и инструктажите;
 3. –       КУТ/ГУТ;
 4. –       Трудовите злополуки;
 5. –       Измерване на факторите на работната среда;
 6. –       Личните предпазни средства;
 7. –       Електроподдръжка и ръчни ел.инструменти
10:15 ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРЕДИ И СЛЕД ПРОВЕРКИ ОТ СТРАНА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ

 • Етапи на контролните проверки.
 • Действия на работодателя при извършване на проверка от органите на ГИТ.
 • Срокове, действия и отговори на предписания.
 • Ред и процедури на обжалвания.
 • Списък на проверяваните документи.
 • Осем случая на сигнали, предизвикващи незабавна проверка.
 • Практически насоки;
11:00 Кафе – пауза
11:30 ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КУТ/ГУТ

 •   Видове органи по безопасност и здраве при работа;
 •   Създаване на КУТ/ГУТ;
 •   Състав и структура; Документация, която водят;
12:15
 • Обучения и задължения на КУТ/ГУТ;
 • Участие на КУТ/ГУТ в дейности, свързани със здравето на работещите;
 • Нови моменти в нормативната уредба;
 • Практически насоки;
13:00 Обедна почивка
 

14:00

ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ ПО БЗР

 •     Нормативната уредба, свързана с обучение и инструктажи;
 •     Изисквания към работодателя;
 •     Форми на обучения;
 •     Видове инструктажи;
14:45
 • Документация за обучения и опресняване на знанията, удостоверяваща извършените обучения;
 • Примери за оформяне на книгите за инструктаж;
 • Практически насоки;
15:30 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации (за Бизнес пакет)
  Закриване на семинара.

Място на провеждане

гр. София, хотел Експо,

http://www.hotelexposofia.com

Бест Уестърн Хотел Експо се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Експо
 • гр. София, хотел Експо
 • гр. София, хотел Експо
 • гр. София, хотел Експо
 • гр. София, хотел Експо
 • гр. София, хотел Експо

Контакти

 • Нашият Екип Снежана Иванова

  Снежана Иванова

  Управител

  М: +359 885 103 173

  Т: +359 2 852 96 47

 • Нашият Екип Асения Асенова

  Асения Асенова

  Организатор обучения

  М: +359 882 272 125

  Т: +359 2 852 96 47

Партньори

 • Team Prevent

  Тийм Превент България

 • Responsa Design

  Responsa Design

 • Юридическа Компания Респонса

  Юридическа Компания Респонса

 • Компания за Финансови Услуги Респонса

  Компания за Финансови Услуги Респонса

 • Балкански Институт по Труда и Социалната Политик

  Балкански Институт по Труда и Социалната Политика

 • Трудов Монитор

  Трудов Монитор