Дата на провеждане:
31.01.2018


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
инж. Веселин Попов
д-р Димитър Софиянски
Андриан Георгиев


Резюме:

Ниво на курса: НАЧАЛЕН КУРС

Обучението е подходящо за първоначално обучение или за хора, които отскоро се занимават със здравословни и безопасни условия на труд.

Акценти в обучението:

 • Oрганизация на дейността и фирмената документация по БЗР
 • Действия на работодателя преди и след проверки от страна на контролните органи
 • Организация и структуриране на дейността на КУТ/ГУТ
 • Инструктажи и обучения по БЗР
 • Първа долекарска помощ – интерактивно

Обученията са съгласно законовите изисквания.

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обученията са с практическа приложимост.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

ВАЖНО:

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

   

  Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


  Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение съгласно законовите изисквания за преминато ежегодно обучение, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Ценови пакети:

Включва:  Икономичен Стандарт

Best Seller

Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго мини обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  120 лв.  150 лв.  180 лв.
 Ранно записване  90 лв. 120 лв.  

ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


За да се регистрирате, натиснете бутона ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО изберете курса и съответния пакет, след това бутон ИЗПРАЩАНЕ. При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА И ФИРМЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ по БЗР.

 •     Изисквания за създаване, водене и съхранение на документацията по ЗБУТ.
 •     Създаване на стегната организация, касаеща документооборота
 •     Документи, свързани с: Организиране на дейността по БЗР; Обучението и инструктажите;
 • ·       Измерване на факторите на работната среда;
 • ·       Личните предпазни средства;
 • ·       Електроподдръжка и ръчни ел.инструменти
10:00 ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ ПО БЗР

 •     Нормативната уредба, свързана с обучение и инструктажи;
 •     Изисквания към работодателя;
 •     Форми на обучения;
 •     Видове инструктажи;
 •     Документация за обучения и опресняване на знанията, удостоверяваща извършените обучения;
 •     Примери за оформяне на книгите за инструктаж;
 •     Практически насоки;
10:30 ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРЕДИ И СЛЕД ПРОВЕРКИ ОТ СТРАНА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ

 •     Етапи на контролните проверки.
 •     Действия на работодателя при извършване на проверка от органите на ГИТ.
 •     Срокове, действия и отговори на предписания.
 •     Ред и процедури на обжалвания.
 •     Списък на проверяваните документи.
 •     Осем случая на сигнали, предизвикващи незабавна проверка.
 •     Практически насоки;
11:00 Кафе – пауза
11:30 ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КУТ/ГУТ

 •     Видове органи по безопасност и здраве при работа;
 •     Създаване на КУТ/ГУТ;
 •     Състав и структура; Документация, която водят;
 •     Обучения и задължения на КУТ/ГУТ;
 •     Участие на КУТ/ГУТ в дейности, свързани със здравето на работещите;
 •     Трудови злополуки;
 •     Нови моменти в нормативната уредба;
 •     Практически насоки;
13:00 Обедна почивка
14:00 ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ – част 1 

 •     Определяне състоянието на пострадал
 •     Рани и наранявания; Счупвания
 •     Изгаряния; Поражения от електричество
 •     Затрупване с тежести; Поведение при здравословни проблеми от общ характер
 •     Количествени и качествени промени в съзнанието.
 •     Други видове наранявания
15:30 Край на задължителна част. Дискусия и въпроси.
15:45 ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ – Интерактивна част

 •     Третиране на различни видове наранявания и състояния
 •     CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен
 •     Работа с дефибрилатор – AED Trainer
 •     Работа с тренажор за задавяне
 •     Демонстрация с глава за „вадене на език“
 •     Упражнение на най-новите техники.
17:00 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации (за Бизнес пакет)Закриване на семинара.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения