Дата на провеждане:
27.10.2017


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
инж. Веселин Попов
д-р Димитър Софиянски
Андриан Георгиев


Резюме:

НИВО на курса: ОСНОВЕН (2)

Обучението е подходящо както за първоначално обучение, така и за хора, които се занимават активно със здравословни и безопасни условия на труд.


ПРЕДСТАВЯНЕ на курса:

Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране.

В това обучение сме подготвили за Вас обучение с основни акценти:

 • Фактори на работната среда
 • Лични предпазни средства
 • Трудови злополуки
 • Физиологичен режим на труд и почивка
 • Ергономия при работа с компютър
 • Ергономично работно място
 • НОВО: ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ – интерактивно. 

Обученията са съгласно законовите изисквания.

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обученията са с практическа приложимост.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

ВАЖНО:

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

Ценови пакети:

Включва:  Икономичен… Стандарт

 Best Seller

Бизнес…
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго мини обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  120 лв.  150 лв.  180 лв.
 .

Ранно записване 

 

90 лв.

 

120 лв.

 

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


За да се регистрирате, натиснете бутона ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО изберете курса и съответния пакет, след това бутон ИЗПРАЩАНЕ. При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30 ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

 •     Видове фактори на работната среда;
 •     Рискове, обусловени от отделните фактори;
 •     Нормативни изисквания.
 •     Срокове за контрол.
 •     Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда.
10:00 ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

 •     Нормативни изисквания;
 •     Видове лични предпазни средства;
 •     Основни характеристики;
 •     Изисквания и критерии при избора на личните предпазни средства.
 •     Практически насоки;
10:30 ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

 •     Същност на трудовата злополука;
 •     Видове трудови злополуки;
 •     Стъпки при разследване.
 •     Документиране на трудова злополука – примери;
 • Практически насоки;
 
11:00 Кафе – пауза
11:30 ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА

 •     Влияние на различните видове трудова дейност върху функциите на организма
 •     Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка
 •     Нормативни изисквания
 •     Практически указания относно евентуалните показатели, доказващи ефекта от въведен физиологичен режим на труд и почивка;
12:00 ЕРГОНОМИЯ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР

 •     Работно място с видеодисплей.
 •     Лице, работещо с видеодисплей.
 •     Застрашени органи и системи.
 •     Позициониране на работното място с видеодисплей.
 •     Организация на работното място, мед. прегледи, средства за корекция на зрението.
 •     Нормативни изисквания, свързани с работата с видеодисплей.
12:30 ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНО МЯСТО.

 •     Изисквания към работната мебел – ергономични критерии.
 •     Причини за оплакванията.
 •     Здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място;
 • Практически насоки;
13:00 Обедна почивка.
14:00 ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

 •     Определяне състоянието на пострадал
 •     Рани и наранявания
 •     Счупвания
 •     Изгаряния
 •     Поражения от електричество
 •     Затрупване с тежести
 •     Поведение при здравословни проблеми от общ характер
 •     Количествени и качествени промени в съзнанието.
 •     Други видове наранявания
15:30 Кратка почивка
15:45
 •   ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ – интерактивна
 •  Третиране на различни видове наранявания и състояния
 •      CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен
 •      Работа с дефибрилатор – AED Trainer
 •     Тренажор за задавяне
 •     Модел на човешка глава за онагледаняване при “вадене на език”
 •     Упражнение на най-новите техники.
17:15 Дискусия и въпроси.

 

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения