Дата на провеждане:
13.02.2014


Място на провеждане:
гр. София, хотел Експо,


Лектор:
Пепа Хаджиева


Резюме:

Темата е свързана с една от най-трудните и отговорни дейности, с които Ви се налага да се занимавате, като ръководители на организацията Ви. Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на публичните организации, който се осъществява чрез специализирани системи, включващи политики и процедури, с които да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати. Изхождайки от това, Вие следва да разполагате своевременно с достоверна и актуална информация, както и с практически съвети и насоки от професионалисти с дългогодишен опит в тази област. На предстоящия семинар ще се запознаете с особеностите и най-проблематичните теми при прилагането на система за финансово управление и контрол.

Цели на обучението:

  • Да спести време и усилия при подготовката на отчетната документация;
  • Да подобри функционалността на СФУК в организацията Ви;
  • Да се отстранят пропуските при прилагането на СФУК.

Целева аудитория:

  • директори и заместник-директори на бюджетни организации;
  • счетоводители и служители, работещи със СФУК.

Работен език: Български

Такса за участие:

198 лв. – първи участник
165 лв. – втори участник

Цената включва:Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд и удостоверение.

РАННО ЗАПИСВАНЕ: 180 лв. за участник!

Допълнителна информация:

  • Можем да направим резервация за Вас в хотел ЕКСПО на преференциални цени.
  • Хотелът разполага с безплатен паркинг и wi-fi за участниците.
  • Можем да Ви предложим настаняване в близки до залата хотели.

Лектор

Програма

  • 09:30
  • Вътрешен контрол.
  • – Концепция;
  • – Нормативна рамка;
  • – Цели и приоритети на вътрешния контрол.
  • – Новият Закон за публичните финанси и ЗФУКПС.
  • Отговорности на ръководителя на организацията, свързани с въвеждането на СФУК.
  • 11:00 – Кафе-пауза
  • 11:15
  • Същност, цел и обхват на СФУК.
  • Специфичност и особености на системите за финансово управление и контрол.
  • Разглеждане на елементи на СФУК:
  • – Контролна среда;
  • – Управление на риска – идентифициране, оценка и реакция на риска, изготвяне на риск-регистър, мониторинг на управлението на риска;
  • 13:00 – Обяд
  • 14:00
  • – Контролни дейности (вкл. предварителен контрол );
  • – Информация и комуникация.
  • – Мониторинг.
  • Практически насоки за разработване на СФУК.
  • Годишно докладване за състоянието на СФУК в изпълнение на изискванията на чл. 8 от ЗФУКПС.
  • Попълване на въпросника на министъра на финансите и изготвяне на годишен доклад за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на СФУК в организациите, включително за разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
  • 15:30 – Кафе-пауза
  • 15:45
  • Пропуски и грешки, допускани при изграждането на СФУК.
  • 17:30 – Въпроси.Закриване.

Място на провеждане

гр. София, хотел Експо,

http://www.hotelexposofia.com

Бест Уестърн Хотел Експо се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

  • гр. София, хотел Експо
  • гр. София, хотел Експо
  • гр. София, хотел Експо
  • гр. София, хотел Експо
  • гр. София, хотел Експо
  • гр. София, хотел Експо

Контакти

  • Нашият Екип Снежана Иванова

    Снежана Иванова

    Управител

    М: +359 885 103 173

    Т: +359 2 852 96 47

  • Нашият Екип Асения Асенова

    Асения Асенова

    Организатор обучения

    М: +359 882 272 125

    Т: +359 2 852 96 47

Партньори

  • Team Prevent

    Тийм Превент България

  • Responsa Design

    Responsa Design

  • Юридическа Компания Респонса

    Юридическа Компания Респонса

  • Компания за Финансови Услуги Респонса

    Компания за Финансови Услуги Респонса

  • Балкански Институт по Труда и Социалната Политик

    Балкански Институт по Труда и Социалната Политика

  • Трудов Монитор

    Трудов Монитор