Дата на провеждане:
05.10.2017


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

Защо да участвате?
Курсът е основополагащ за всеки, който се занимава с управление на човешките ресурси. Компетентното управление на човешките ресурси на предприятието, базирано на знание и опит е едно от основните предизвикателства пред мениджърите в настоящите социално-икономически условия. Именно това е и основният фокус на практическия курс с лектор г-н Иван Нейков.

Какво ще съдържа курсът?

Ще бъде разгледана същността на управлението на човешки ресурси:

 • Какво, кога и защо трябва да правим?
 • Какви документации трябва да разработим?
 • Как да избегнем санкции и неблагоприятни последствия от пропуски?
 • Каква отговорност носим?
 • Какви са най-често допусканите грешки?

Какво ще получите допълнително?
В рамките на курса предвиждаме широки възможности за персонални консултации и въпроси към лектора на обучението, тъй като групите ще бъдат ограничени. По този начин получавате експертния коментар на г-н Иван Нейков относно казусите от практиката на Вашата организация!

Какво включват учебните материали?
Учебните материали са включени в пакет „Стандарт“. Включват богато съдържание полезни примерни документи и образци,  подготвени от лектора (на хартиен и електронен носител), както и актуалната нормативна база (тя е предоставена само на диск).

За кого е подходящ курса?
Този курс е основополагащ и е подходящ за хора, които искат или вече се занимават с управление на човеш ресурси  – мениджъри, експерти и специалисти в областта на управлението на човешките ресурси, счетоводители, които се занимават с тази материя, управители на разрастващ се бизнес, както и всички, чиято работа е свързана с управлението на човешките ресурси.


Внимание! Ако курсът НЕ се окаже подходящ за Вас може да го замените с някой друг от тази серия:

МОДУЛ 1: Задължения и отговорности на експертите по управление на човешки ресурси.

МОДУЛ 2: 20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси.

МОДУЛ 3: Набиране и подбор на персонал.

МОДУЛ 4: Атестиране и оценка на труда. Формиране на работната заплата.

МОДУЛ 5: Сключване и изменение на трудовото правоотношение. Избор на договор.

МОДУЛ 6: Прекратяване на трудовото правоотношение. Съкращения в щата. Прилагане на 7 различни начина на прекратяване на трудовото правоотношение.

МОДУЛ 7: Работно време, почивки и отпуски. Възможности на работодателя за въвеждане на гъвкаво работно време.

МОДУЛ 8: Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност на служителите и работниците.

WORKSHOP по трудово право – разработване на вътрешни нормативни актове

WORKSHOP по трудово право – Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение

ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


Ценови пакети: Икономичен Стандарт ..Бизнес
    Best Seller  
Участие в целия курс да да да
Консултации и въпроси към лектора да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Материал на електронен и хартиен носител да да
Комфортни места на предните редове да
Лична консултация с лектора след обучението да
 Цена 150 лв.  180 лв.  240 лв.
-20% отстъпка за ранно записване  120 лв.   144 лв.  192 лв. 

Цените са крайни за един участник.


За да се регистрирате, изберете количество от съответния пакет и след това бутон РЕГИСТРАЦИЯ. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите веднага потвърдителен имейл с фактура.


Лектор

Програма

9:00 Регистрация на участниците
9:30
 •    Управление на човешки ресурси – същност и ефект;
 •    Изисквания за заемане на длъжности ” мениджър”, „експерт” и „специалист” по управление на човешки ресурси (личен състав)”;
 •    Изготвяне на вътрешни нормативни актове в сферата на управление на човешките ресурси.
11:00 Кафе-пауза
11:15
 •    Изготвяне на щатно разписание;
 •    Изготвяне на длъжностни характеристики;
 •    Изготвяне на вътрешнофирмени стандарти в сферата на управление на човешките ресурси;
 •    Служебно досие – създаване , съдържание и одит.
13:00 Обедна почивка
14:00
 •    Документация по сключването на трудовите договори;
 •    Документация по време на изпълнението трудовите договори;
 •    Документация при прекратяване на трудовите договори.
15:30 Кафе-пауза
15:45
 •    Изготвяне на характеристика за професионални качества на работника и за резултати от трудовата му дейност;
 •    Изготвяне на препоръка при кандидатстване за работа;
 •    Отговорности   на длъжностните лица при издаване   на документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовите договори;
 •    Най-чести грешки , допускани от екипа на работодателя.
17:30 Дискусия. Закриване на обучението.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения