Дата на провеждане:
08-10.09.2016


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
Иван Нейков
адв. Светлана Нейкова


Резюме:

НАЙ-ВАЖНОТО ЗА ТОЗИ КУРС  –  изцяло НОВИ МАТЕРИАЛИ. г-н Нейков, заедно с най-добрия трудовоправен адвокат Светлана Нейкова подготвят напълно НОВА ДОКУМЕНТАЦИЯ, която да бъде още по-непоклатима и прецизна.


С възможност да се запишете само за един от дните:

 • 08.09.2016 г. – Сключване, изменение на трудови договори 
 • 09.09.2016 г. – Прекратяване на трудови договори

 


На 08 септември 2016 г. ще сключим най-успешният трудов договор, ще променим настоящите за да ги направим още по-добри, а на 09 септември 2016 г. ще уволним всички притеснения, които имате при прекратяването им. Ще завършим с WORKSHOP, в който ще проиграем различни казуси за да упражним новите техники и подходи към решаване.

Колко пъти ви се е случвало да се злоупотребява с договорите, които сами сте написали? А колко пъти сте изпитвали притеснения, че ще ощетите предприятието или служителите при сключването или прекратяването на трудовото правоотношение, заради използван неработещ начин и неподходяща съдебна практика? Ами, всички тези заплетени казуси, в стил параграф 22?… Колко пъти сте съжалявали, че сте допуснали развитие, ощетяващо интересите ви заради пропуск или не достатъчно опитен екип?

Заповядайте на НАЙ-ДОБРИЯТ ни интензивен курс от СЕРИЯ ПРАВО, за да се запознаете с промените в Кодекса на труда,  добрите практики и всички възможности, които българското и европейско законодателство предоставя за справяне с трудни и заплетени казуси.

Пригответе се да разберете как мислят адвокатите и защо когато сте стигнали до задънена улица те винаги намират изход. Позволете си да си отворите законовите вратички, известни на малцина.Запознайте се с най-добрите и изпитани практики!

Акценти и подробна програма вижте по-долу.


Коментари от участници на предно издание: Беше ли полезно обучението за Вас. ако – да с какво?

“Да, обучението е прекрасно нещо което ми достави удоволствие и много полезни съвети” – В. Антонова, “Автомагистрали Хемус” АД – гр. София

“Да, ще работя с по-голяма увереност в знанията си в управляването и конкретност на работата.” – Х. Боев, РИО Добрич

“Да, с конкретни примерни текстове за защита интересите на работодателя, които да бъдат договорени между страните по трудовото правоотношение, информация за съдебни решения по неясни законови задължения на работодателя.” – Д. Чанкова, “Щека Електроник България” ЕООД

“Да, получих подробна и полезна информация поднесена по неповротим начин от водещия” – Е. Костадинова – “Пътища и мостове” ЕООД

“Да, с практическите примери, които помагат за ясното тълкуване на закона и структурирано представяне на определени процедури от трудовите отношения. Съдебните практики бяха много полезни.” – Л. Михова, САД С.А клон България, гр. София

“Спестява ми много средства за съдебни разноски. Това е една изключителна инвестиция.” – М.Пенева, ПУ “Васил Друмев”, гр. Шумен

“Да, Темите бяха представени систематизирано и достъпно.” – С. Терзийска, “Екобулхарт” ЕООД, с. Главница

“По ясна представа за грешки при прекратяване на трудови договори.” – В.Ночева, “Дедракс” АД, гр. София

“Много образно описаха случаите на освобождаване и артистично.” – А. Щилиянов “Райкомерс Конструкшън” ЕАД

“Отлично представена лекция – интересна подкрепена с много примери, полезни в практиката дадени отговори по поставени казуси.” – Д.Милова – Столичен Куклен Театър

“Очакванията от обучението напълно се оправдаха, а за нашия лектор какво да кажем – най-добрият” – Н.Танева, Кметство Равда

“Уникални възможности, които дава трудовото право на работодателя, за да бъде в ситуация в която може да се справи с недобросъвестни работници.” – анонимен

“Да, добре представена съдебна практика, като препратка към съответните нормативни актове.” – З. Иванова, “Трафик пътна сигнализация” ЕООД

“Страхотен курс, научих нови неща във връзка с прекратяване на трудовите отношения. Беше много практично и полезно.”

“Обученията с лектор г-н Иван Нейков винаги са много полезни за мен. Опресних познанията си и научих много нови неща, свързани с всекидневната ми работа

Коментари: Както ще промените във Вашата работа още утре? 

“Ще предприема стъпки за освобождаване на служител, използващ закрила по начин, като я избегна. Ще създам правила и процедури за награди на служителите, ще ги утвърдя и приложа в края на календарната 2015 г. Ще информирам бюрото по труда при сключване на тр. договори с учредителни страни от Франция.” – Е. Богданова, 9 ФЕГ , гр. София

“Ще приложа наученото във всекидневната си работа, ще създам и организирам прилагането на вътрешни нормативни актове в учреждението, които биха улеснили текущата работа и които предоставят допълнителна закрила/защита на интересите на работодателя. Бих се възползвала от някои от съветите на г-н Нейков относно съдържаните на трудовия договор, като също ще следвам стъпките в процедурите по прекратяване на трудовия договор, по-конкретно – при уволнение поради съкращаване на щата. Информацията, която получих относно трудов договор – сключване, изменение и прекратяване, длъжностна характеристика, подбор и съкращаване на щата, ще ми бъде изключително полезна и практична при изпълнение служебните ми задължения” Д. Йорданова, ЦВН “Св. Димитър”, гр. София

“Ще променя… на практика – всичко! Имаме много пропуски и с новата документация, която получих от обучението ще я  коригирам” анонимен, гр. Варна.


Проблемите, които ще се коментират са проблемите, с които ВИЕ всеки ден се сблъсквате!

Материали:  богат набор от примерни документи, включващ над 60 примерни образци на видовете договори, различни молби и заповеди, които изпълняват волеизявленията на работодателя.

Преди да дойдете на обучението е добре да си прочетете законите, защото това няма да се случи на обучението! Пригответе се да разберете как мислят адвокатите и защо когато сте стигнали до задънена улица те винаги намират изход. Позволете си да си отворите законовите вратички, известни на малцина. Запознайте се с най-добрите и изпитани практики!


 

Ценови пакети: Икономичен Стандарт ..Бизнес
    Best Seller  
Участие в целия курс да да да
Консултации и въпроси към лектора да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Материал на електронен и хартиен носител да да
Комфортни места на предните редове да
Лична консултация с лектора след обучението да
 Цена 240 лв.  360 лв.  480 лв.
 Втори участник:   180 лв.  240 лв.  360 лв.
Ранно записване: 180 лв. 240 лв.  360 лв. 
 Цените са крайни, с вкл. ДДС за 1 човек

!!! Местата са ограничени !!! Моля, не превеждайте пари без да сте получили официално потвърждение с фактура !!!


ГАРАНЦИЯ 


“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


Курсът се провежда за първи път в СОФИЯ и е повторение на 13-15 юни 2016, Слънчев бряг.

 


Лектори

Програма

9:00 Регистрация на участниците
9:30 Откриване на семинара
9:30 НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА и тяхното приложение

 • Промени, свързани с отпуските
 • Промени, свързани с работното време
 • Промени, свързани с прекратяване на трудово правоотношение
 • Промени, свързани с професионалната квалификация;
 • Нови задължения на работодателите относно трудовите досиета на ралотниците и служителите
11:00 Кафе-пауза
11:30 СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 • Предмет на трудовия договор – обхват на предмета на договора
 • Видове трудови договори според срока на действие на договора. Нови възможности за прилагане на срочните трудови договори
 • Трудов договор със срок за изпитване
 •  Как да направим избор между трудов и граждански договор.
 •  Изменение на договора. Правна уредба
 •  Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор. Особености на втори трудов договор със същия работодател
 •  Често допускани грешки от екипа на работодателя.
 •  Съдебна практика
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на работодателя – разработване, утвърждаване, връчване, изменение
 • Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати)
 • Правна уредба   на документите, свързани с трудовия стаж
15:30     Кафе-пауза
16:00
 • Документи относно здравословното състояние на работника
 • Медицински удостоверения при постъпване на работа и др., болничен лист; документи относно проверки за употреба на алкохол; документи за употреба на лекарства, които влияят върху работоспособността
 • Автобиография – защо е важно за работодателя да има представена автобиография от работника и служителя?
 • Препоръка при постъпване на работа
17:30 Въпроси и дискусия
18:00 Индивидуални консултации (за пакети Бизнес)
09:30 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 • Как работодателя да организира и проведе законосъобразно съкращения в щата
 • Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи
11:00 Кафе-пауза
11:30
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата
13:00 Обедна почивка
14:00
 •  Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях
15:30 Кафе-пауза
15:45
 • Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор
 • Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник
17:30 Въпроси и дискусия
18:00 Индивидуални консултации (за пакети Бизнес)
09:30  Дискусия. Отговори на въпроси, зададени по време на лекциите
11:30 Индивидуални консултации (за пакети Бизнес)

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

 • Нашият Екип Снежана Иванова

  Снежана Иванова

  Управител

  М: +359 885 103 173

  Т: +359 2 852 96 47

 • Нашият Екип Асения Асенова

  Асения Асенова

  Организатор обучения

  М: +359 882 272 125

  Т: +359 2 852 96 47

Партньори

 • Team Prevent

  Тийм Превент България

 • Responsa Design

  Responsa Design

 • Юридическа Компания Респонса

  Юридическа Компания Респонса

 • Компания за Финансови Услуги Респонса

  Компания за Финансови Услуги Респонса

 • Балкански Институт по Труда и Социалната Политик

  Балкански Институт по Труда и Социалната Политика

 • Трудов Монитор

  Трудов Монитор