Дата на провеждане:
20.01.2017


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Пепа Хаджиева


Резюме:

Резюме:

Темата е свързана с една от най-трудните и отговорни дейности, с които Ви се налага да се занимавате, като ръководители на организацията Ви.

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на публичните организации, който се осъществява чрез специализирани системи, включващи политики и процедури, с които да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати.

Изхождайки от това, Вие следва да разполагате своевременно с достоверна и актуална информация, както и с практически съвети и насоки от професионалисти с дългогодишен опит в тази област.

На предстоящия семинар ще се запознаете с особеностите и най-проблематичните теми при прилагането на система за финансово управление и контрол.

Цели на обучението:

 • Да спести време и усилия при подготовката на отчетната документация;
 • Да подобри функционалността на СФУК в организацията Ви;
 • Да се отстранят пропуските при прилагането на СФУК.

Целева аудитория:

 • директори и заместник-директори на бюджетни организации;
 • счетоводители и служители, работещи със СФУК.

  ГАРАНЦИЯ 


  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!

Ценови пакети: Икономичен Стандарт ..Бизнес
    Best Seller  Не е наличен
Участие в целия курс да да
Консултации и въпроси към лектора да да
Удостоверение за преминат курс да да
Кафе-паузи да да
Wi-Fi интернет да да
Материал на електронен и хартиен носител да
 .
Редовна такса за участие:  120 лв.  180 лв.
 .      
Ранно записване до 20.12.2016 г.  96 лв.  144 лв.  
.Цените са крайни, с вкл. 20% ДДС

За да се регистрирате, изберете количество от съответния пакет и след това бутон РЕГИСТРАЦИЯ. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите веднага потвърдителен имейл с фактура


 


Лектор

Програма

9:00 Регистрация на участниците
09:30
 • Обзорен преглед на нормативната уредба за въвеждане на вътрешен контрол в организациите от публичния сектор.
 • Обзорен преглед на нормативната уредба за въвеждане на вътрешен контрол в търговските дружество с държавно или общинско участие.
11:00 Кафе-пауза
11:30
 • Практически насоки при разработване и актуализиране на СФУК.
 • Управлението на риска – същност и специфика.
 • Пропуски и недобри практики при прилагане на ЗФУКПС
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Годишно докладване за състоянието на СФУК в изпълнение на изискванията на чл. 8 от ЗФУКПС.
 • Попълване на въпросника на министъра на финансите и изготвяне на годишен доклад за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на СФУК в организациите, включително за разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
15:30 Кафе-пауза
16:00
 • Инвентаризация.
 • Същност и значение на инвентаризацията като счетоводен способ.
 • Нормативна основа за извършване на инвентаризация.
 • Видове инвентаризации и ред за провеждането им.
 • Етапи при извършване на инвентаризацията.
 • Технология на инвентаризация на дълготрайните активи.
 • Технология на инвентаризацията на краткотрайните активи.
 • Инвентаризация на финансовите активи.
 • Инвентаризация на разчетите.
 • Документиране на резултатите от инвентаризацията.
 • Бракуване на активи – същност, документация.
 • Съществени моменти в Закон за счетоводството.
17:30 Дискусия. Закриване на обучението

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

 • Нашият Екип Снежана Иванова

  Снежана Иванова

  Управител

  М: +359 885 103 173

  Т: +359 2 852 96 47

 • Нашият Екип Асения Асенова

  Асения Асенова

  Организатор обучения

  М: +359 882 272 125

  Т: +359 2 852 96 47

Партньори

 • Team Prevent

  Тийм Превент България

 • Responsa Design

  Responsa Design

 • Юридическа Компания Респонса

  Юридическа Компания Респонса

 • Компания за Финансови Услуги Респонса

  Компания за Финансови Услуги Респонса

 • Балкански Институт по Труда и Социалната Политик

  Балкански Институт по Труда и Социалната Политика

 • Трудов Монитор

  Трудов Монитор