Дата на провеждане:
10.05.2013


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

Ще бъдат разгедани най-проблемните правни въпроси в предприятието, а именно трудовите задължения, трудовата дисциплина, дисциплинарни нарушения и наказания, имуществена отговорност – процедури, документи и реализация; възможностите да разширявате задълженията на служителите.

Цена за един участник:240 лв. и 180 лв. за втори участник.

Цената включва:Такса обучение, материали на хартиен и електронен носител, конферентни разходи, кафе-паузи, обяд, удостоверение, консултации.


Лектор

Програма

 • 9:00 – Регистрация на участниците
 • 9:30
 • Трудови задължения.
 • Нарушения на трудовата дисциплина, възможности на работодателя да разширява задълженията на работника.
 • Ред за налагане на дисциплинарни наказания.
 • Заповед за налагане на дисциплинарно наказание.
 • Заличаване на дисциплинарните наказания.
 • Най-честите грешки на екипа на работодателя. Съдебна практика.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Последици от дисциплинарните наказания.
 • Вътрешни актове на работодателя относно трудовата дисциплина.
 • Обхват на имуществената отговорност.
 • Имуществена отговорност на служителите и работниците.
 • Имуществена отговорност на ръководителите.
 • Изключване на имуществената отговорност.
 • Ограничена имуществена отговорност.
 • Най-честите грешки на екипа на работодателя. Съдебна практика.
 • 13:00 – Обяд
 • 14:00
 • Основания, размер, ред за налагане, срокове.
 • Пълна имуществена отговорност.
 • Типични грешки на екипа на работодателя.
 • Съдебна практика.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Принципи на стопанисване на имуществото на предприятието.
 • Документация на работодателя при налагане на имуществена отговорност на служителите и работниците.
 • Как да избегнем най-често допусканите грешки.
 • Съдебна практика.
 • 17:30 – Дискусия. Закриване на обучението.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

 • Нашият Екип Снежана Иванова

  Снежана Иванова

  Управител

  М: +359 885 103 173

  Т: +359 2 852 96 47

 • Нашият Екип Асения Асенова

  Асения Асенова

  Организатор обучения

  М: +359 882 272 125

  Т: +359 2 852 96 47

Партньори

 • Team Prevent

  Тийм Превент България

 • Responsa Design

  Responsa Design

 • Юридическа Компания Респонса

  Юридическа Компания Респонса

 • Компания за Финансови Услуги Респонса

  Компания за Финансови Услуги Респонса

 • Балкански Институт по Труда и Социалната Политик

  Балкански Институт по Труда и Социалната Политика

 • Трудов Монитор

  Трудов Монитор