Дата на провеждане:
23.04.2020


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектори:
д-р Димитър Софиянски
инж. Веселин Попов


Резюме:

Уважаеми участници, 

Поради въведените извънредни мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, обучението е отменено. Всички отменени обучения ще бъдат проведени като уебинари онлайн. 

От целия ни екип: Бъдете здрави!

Годишното обучение на тема Здравословни и безопасни условия на труд за сектор Образование.  През 2020-та ще обобщим до лесно асимилатна информацията за най-важните и ежедневни проблеми.

Ново заведение или хаус в документацията на работещото?!

Теми на конференцията:

 • Дейността по превенцията на професионалните рискове.
 • Как правилно да създадете стегната документация? Как да я водите и съхранявате? Имате ли пропуски и как да ги отстраните.
 • Какви трябва да са действията Ви при проверка от страна на контролните органи?
 • Списък на проверяваните документи. Срокове за отговор на предписанията. Ред за обжалване.
 • Здравни изисквания към работещите с деца и ученици.
 • Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.
 • Право на особена закрила при уволнение, свързано със здравословното състояние.

Осем случая на сигнали, предизвикващи незабавна проверка!!!

Основаната цел на събитието е получаване на важни знания, с което и да се покрият изискванията на закона.

Конференцията е специализирана за УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ!

Това НЕ Е обучение по нормативната уредба и изискваннията на Закона!!!

На това обучение ще говорим как да подредите организацията в работата си, как да предпазите здравето си и също така да бъдете информирани от експерти-практици. Какви са Вашите отговорности по тези теми и как да бъдете защитени.

Ценови пакет:


Включва: Стандартен
Участие в конференцията да
Кафе-пауза да
Мини-материали да
Удостоверение за преминат курс дa
 .
 .      
 Цена на пакета:  60 лв.    
     

 


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


Лектори

Програма

12:30

Откриване на обучението

12:30

 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
  Функции и задължения на органите по безопасност и здраве при работа за организиране и изпълнение на дейността по превенцията на професионалните рискове;
  Създаване, поддържане и актуализиране на фирмената документация по безопасност и здраве при работа;

13:00

 • КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
  Права и задължения на контролните органи;
  Срокове, действия и отговори при дадени предписания от контролните органи;
  Отговорност за нарушения на нормативните изисквания за здравословни и безопасни
  условия на труд;
  Административно-наказателно производство. Възражения и обжалване на актове и наказателни постановления;

13:45

 • ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ. ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕД. ПРЕГЛЕДИ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СРОКОВЕ И ОБЕМ.

– Роля на Службата по трудова медицина при наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд.

– Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност – основания и документиране. Практически насоки.

– Право на особена закрила при уволнение, свързано със здравословното състояние – същност, нормативни изисквания и процедура.

14:30

Закриване на обучението.

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

 • Нашият Екип Снежана Иванова

  Снежана Иванова

  Управител

  М: +359 885 103 173

  Т: +359 2 852 96 47

 • Нашият Екип Асения Асенова

  Асения Асенова

  Организатор обучения

  М: +359 882 272 125

  Т: +359 2 852 96 47

Партньори

 • Team Prevent

  Тийм Превент България

 • Responsa Design

  Responsa Design

 • Юридическа Компания Респонса

  Юридическа Компания Респонса

 • Компания за Финансови Услуги Респонса

  Компания за Финансови Услуги Респонса

 • Балкански Институт по Труда и Социалната Политик

  Балкански Институт по Труда и Социалната Политика

 • Трудов Монитор

  Трудов Монитор