Дата на провеждане:
29.09.2022


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

Защо да участвате?
Курсът е основополагащ за всеки, който се занимава с управление на човешките ресурси. Компетентното управление на човешките ресурси на предприятието, базирано на знание и опит е едно от основните предизвикателства пред мениджърите в настоящите социално-икономически условия. Именно това е и основният фокус на практическия курс с лектор г-н Иван Нейков.

Какво ще получите допълнително?
В рамките на курса предвиждаме широки възможности за персонални консултации и въпроси към лектора на обучението, тъй като групите ще бъдат ограничени. По този начин получавате експертния коментар на г-н Иван Нейков относно казусите от практиката на Вашата организация!

Какво включват учебните материали?
Включват богато съдържание полезни примерни документи и образци,  подготвени от лектора (на хартиен и електронен носител), както и актуалната нормативна база (тя е предоставена само на диск).

За кого е подходящ курса?
Този курс е основополагащ и е подходящ за хора, които искат или вече се занимават с управление на човеш ресурси  – мениджъри, експерти и специалисти в областта на управлението на човешките ресурси, счетоводители, които се занимават с тази материя, управители на разрастващ се бизнес, както и всички, чиято работа е свързана с управлението на човешките ресурси.


AКЦЕНТИ:

 • Какво, кога и защо трябва да правим?
 • Какви документации трябва да разработим?
 • Как да избегнем санкции и неблагоприятни последствия от пропуски?
 • Каква отговорност носим?
 • Какви са най-често допусканите грешки?

  РЕГИСТРАЦИЯ

  За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.


   

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ - 240 лв.

* Цена за втори и следващ участник - 216 лв.

Допълнителни услуги:.

 • Комплект материали на хартиен и ел. носител, тефтер, химикал и торбичка – 60 лв.
 • Индивидуална консултация с лектора – 90 лв.

УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.


ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.


ВАЖНО

 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.

ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


 


Лектор

Програма

9:00 Регистрация на участниците
9:00
 •  Управление на човешки ресурси – същност и ефект;
 •  Изисквания за заемане на длъжности ” мениджър”, „експерт” и „специалист” по управление на човешки ресурси (личен състав)”;
 •  Изготвяне на вътрешни нормативни актове в сферата на управление на човешките ресурси.
 • Изготвяне на щатно разписание;
10:30 Кратка почивка
10:45
 • Изготвяне на длъжностни характеристики;
 • Изготвяне на вътрешнофирмени стандарти в сферата на управление на човешките ресурси;
 • Служебно досие – създаване , съдържание и одит.
 • Документация по сключването на трудовите договори;
12:15 Обедна почивка
12:45
 • Документация по време на изпълнението трудовите договори;
 • Документация при прекратяване на трудовите договори.
 • Изготвяне на характеристика за професионални качества на работника и за резултати от трудовата му дейност;
 • Изготвяне на препоръка при кандидатстване за работа;
14:15 Кратка почивка
14:30
 •   Отговорности   на длъжностните лица при издаване   на документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовите договори;
 •    Най-чести грешки , допускани от екипа на работодателя.
15:00 Дискусия. Закриване на обучението.

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения