Дата на провеждане:
07.04.2020


Място на провеждане:
ОНЛАЙН обучение, Online


Лектор:
Христина Христова


Резюме:


Уебинарът ще се проведе на 07.04.2020 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до уебинара.


Част от темите, които ще бъдат дискутирани:

 1. Основни функции на ОБЗР.
 2. Изискуеми документи по ЗБУТ.
 3. Организиране информирането на работещите при дистационен или смесен тип работа.
 4. Оценка на риска от евентуална зараза и предприетите мерки за защита на служителите.
 5. Трудова злополука при надомна и/или дистанционна работа.


По време на онлайн обучението, участниците ще могат да задават своите въпроси.


Такса за участие: 36 лв. крайна цена


Начин на плащане: по банков път по издадена фактура. Може да заявите своето място чрез червеният бутон вляво.


Лектор

Място на провеждане

ОНЛАЙН обучение, Online

Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

 • ОНЛАЙН обучение
 • ОНЛАЙН обучение

Контакти

 • Нашият Екип Снежана Иванова

  Снежана Иванова

  Управител

  М: +359 885 103 173

  Т: +359 2 852 96 47

 • Нашият Екип Асения Асенова

  Асения Асенова

  Организатор обучения

  М: +359 882 272 125

  Т: +359 2 852 96 47

Партньори

 • Responsa Design

  Responsa Design

 • Юридическа Компания Респонса

  Юридическа Компания Респонса

 • Компания за Финансови Услуги Респонса

  Компания за Финансови Услуги Респонса

 • Балкански Институт по Труда и Социалната Политик

  Балкански Институт по Труда и Социалната Политика

 • Трудов Монитор

  Трудов Монитор