Дата на провеждане:
20.03.2020


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
Христина Христова
д-р Димитър Софиянски
инж. Веселин Попов


Резюме:

Уважаеми участници,  

Поради въведените извънредни мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, обучението е отменено. Всички отменени обучения ще бъдат проведени като уебинари онлайн.  

От целия ни екип: Бъдете здрави!

На строителната площадка участниците в процеса на строителството /възложител, строител, проектант, консултант, технически ръководител, доставчик на машини и съоръжения и др./, трябва да работят съгласно разпоредбите на Наредба 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършане на строителни и монтажни работи, с цел избягване на трудови инциденти, които ще имат пагубни последици, както за работещите така и за Вашата фирма.

Независимо дали сте възложител, главен изпълнител или подизпълнител, практическото обучение ще Ви даде насоки в работата по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на стротелната площадка, както следва:

 • Изисквания за създаване на ЗБУТ на строителната площадка;
 • Препоръки за намаляване опасностите от злополуки и предотвратяване на инциденти на стрителната площадка;
 • Експертни съвети и препоръки за бъдеща поддръжка на безопасността на стрителната площадка и изграждане на дългосрочна култура за здравословни и безопасни условия на труд у работещите.

Обърнете внимание:

При вписване в Централния професионален регистър на строителя, особено строги и подробни са изискванията към квалификацията на персонала, както и за условията за безопасност. Всеки работещ трябва да има трудов договор, лице по контрол на качеството и съответствие на вложените материали, както и длъжностно лице или лица, следящи за спазване на здравословни и безопасни условия на труд. Всяко едно от гореспоменатите лица задължително преминава съответни професионални курсове и представя документ за завършен такъв.


След преминаване на обучението по ЗБУТ в строителството, всеки един от участниците ще получи удостоверение за преминато обучение по Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


Вижте по-подробна програма на обучението по-долу:

Ценови пакети:

 

Включва:  Икономичен Стандарт..

Best Seller

Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Индивидуални учебни материали на ел. и хартиен носител да да
Индивидуална консултация с лекторите след обучението да
 .      
 Такса за участие 150 лв. 180 лв. 240 лв.
….      
Ранно записване до 21.02.2020г.  120 лв.  150 лв.  210 лв.
.      
Втори и следващ учасник от една фирма след срока на ранно записване 120 лв. 150 лв. 210 лв.

Необходимо е всяка година да актуализирате знанията за Длъжностно лице по БЗР, с оглед на минималните изисквания за периодичност на обученията по чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2


ГАРАНЦИЯ

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците

09:30 Откриване на семинара

ЛЕКТОР: Христина Христова – Експерт ЗБУТ

 • Нормативни изисквания при откриване на строителен обект; Знаци за безопасност и табели за строителни обекти съгласно НАРЕДБА № РД-07 / 8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и / или здраве при работа;
 •  Документация по ЗБУТ за строителен обект; Често изисквани документи от Инспекция по труда – какво трябва и какво не – да погледнем с други очи;

11:00 – 11-30 Бизнес нетуъркинг

ЛЕКТОР: Д-р Димитър Софиянски

 • Задължително застраховане на работещите в строителството за риска „трудова злополука”;
 • Предварителни и периодични медицински прегледи на заетите в строителството;
 • Работа на открито – мерки за намаляване на риска за здравето и безопасността;

13:00 – 14:00 Обедна почивка

ЛЕКТОР: Инж. Веселин Попов

 • Шумът! – един от водещите фактори в строителството. Нормативно основание, регламентиращо необходимостта и периодичността на измерванията за различните фактори на работната среда;
 • Превенция на риска при работа с химически вещества и смеси – Българско законодателство;

„Опасните вещества са заплаха за работещите в целия свят. Те могат да причинят различни професионални заболявания и промишлени аварии.“ – Задължения – Управление, картотеки, етикиране;

15:30 – 15:45 Кратка почивка

 • Трудови злополуки – важни моменти при разследването и документирането!;
 • Лични предпазни средства – видове, характеристики, изисквания при избора – сектор „Строителство“;

16:30 Гост говорител от ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД – логика, практика и прилагене!! – Открита дискусия 

Въпроси и консултации – БИЗНЕС ПАКЕТ

Закриване на семинара

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения