Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

Защо да участвате?

Курсът е ценен за всички мениджъри и експерти по управление на човешките ресурси, които искат прецизно и законосъобразно да се спазват трудовата дисциплина, да се избягват дисциплинарните нарушения и наказания, но дори и това да се случи да бъдат готови да приложат законовите и вътрешнофирмените разпоредби.

Какво ще съдържа курсът?

Ще се разгедат трудовите задължения, трудовата дисциплина, дисциплинарни нарушения и наказания, имуществена отговорност – процедури, документи и реализация; възможностите да разширявате задълженията на служителите.

Какво ще получите допълнително?
В рамките на курса предвиждаме широки възможности за персонални консултации и въпроси към лектора на обучението, тъй като групите ще бъдат ограничени. По този начин получавате експертния коментар на г-н Иван Нейков относно казусите от практиката на Вашата организация!

Какво включват учебните материали?
Учебните материали са включени в пакет „Стандарт“ и пакет „Бизнес“. Включват богато съдържание полезни примерни документи и образци,  подготвени от лектора (на хартиен и електронен носител), както и актуалната нормативна база.

За кого е подходящ курса?
Този курс е подходящ за хора, които се занимават с управление на човешки ресурси  – мениджъри, експерти и специалисти в областта на управлението на човешките ресурси, счетоводители, които се занимават с тази материя, управители на разрастващ се бизнес, както и всички, чиято работа е свързана с управлението на човешките ресурси.Лектор

Програма

09:30 Откриване на семинара
09:30
 • Трудови задължения.
 • Нарушения на трудовата дисциплина, възможности на работодателя да разширява задълженията на работника.
 • Видове дисциплинарни наказания.
 • Ред за налагане на дисциплинарни наказания.
 • Заповед за налагане на дисциплинарно наказание.
 • Заличаване на дисциплинарните наказания.
 • Най-честите грешки на екипа на работодателя. Съдебна практика.
11:00 Кратка почивка
11:15
 • Последици от дисциплинарните наказания.
 • Вътрешни актове на работодателя относно трудовата дисциплина.
 • Обхват на имуществената отговорност.
 • Имуществена отговорност на служителите и работниците.
 • Имуществена отговорност на ръководителите.
 • Изключване на имуществената отговорност.
 • Ограничена имуществена отговорност.
 • Най-честите грешки на екипа на работодателя. Съдебна практика.
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Основания, размер, ред за налагане, срокове.
 • Пълна имуществена отговорност.
 • Типични грешки на екипа на работодателя. Съдебна практика.
15:30 Кратка почивка
15:45
 • Принципи на стопанисване на имуществото на предприятието.
 • Документация на работодателя при налагане на имуществена отговорност на служителите и работниците.
 • Как да избегнем най-често допусканите грешки. Съдебна практика.
17:30 Дискусия. Закриване на обучението.