Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
Курсът е изцяло практически и слага акцент върху вътрешната нормативна уредба на предприятието, както и трудовите задължения и дисциплинарна и имуществена отговорност, която според г-н Нейков поставя основата за рационално и компетентно управление на човешките ресурси. В многообразието от вътрешни нормативни актове в практиката на предприятията, ние ще насочим вниманието Ви към най-важните от тях, с помощта на които ще си осигурите сигурност, стабилност и предвидимост в управлението на персонала. С помощта на множество казуси и примери от практиката ще добиете реални знания за това как да създавате, променяте и работите с най-важните нормативни актове, като акцентът ще бъде върху отношенията работодател – работник, при които винаги има много въпросителни и деликатни моменти.

ПРОГРАМА
● Вътрешните нормативни актове – нови възможности на работодателя да създава собствена уредба на трудовите отношения
● Кои са 20-те основни вътрешни нормативни актове в сферата на управлението на човешките ресурси?
● Кои от тях липсват в предприятието ни?
● Как да разработваме вътрешните нормативни актове?
● Кога можем да изменяме, допълваме или отменяме вътрешните нормативни актове?
● Процедури за влизане в сила на вътрешните нормативни актове. Длъжни ли сме да обнародваме вътрешните нормативни актове?
● Как работодателя може да създава нови задължения на работниците и
служителите. Това води ли до изменение на трудовите договори?
● Задължения за лоялност към предприятието
● Задължения за повишаване на квалификацията
● Задължения за опазване и неразпространение на служебна информация
● Дисциплинарна отговорност при неизпълнение на задълженията
● Имуществена отговорност при неизпълнение на задълженията
● Най- честите грешки на екипа на работодателя
● Съдебна практика

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)