Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
Една от основните отговорности на мениджмънта е постигането на организационните цели чрез оптимизиране на работните процеси. Най-важната част за осъществяване на това е правилното целеполагане и мониторинг на отговорностите.

ПРОГРАМА
● Целеполагането като инструмент на управление
● Целеполагането като дългосрочна задача
● Как да задържим ангажираността на служителите, използвайки целеполагането?
● Правилна комуникация при използване на целеполагане
● Кратка, практическа ролева игра
● Какво да направим ние като мениджъри, за да делегираме правилно задачи?
● Различни начини за поставяне на задачи. Добри практики
● Проследяване изпълнението на поставените задачи. Подходи и грешки
● Резултати и обратна връзка – ефективно използване
● Ежедневните задачи като част от основната стратегия и цел
● Кой вид мониторинг е най-подходящ за нас?
● Защо е необходимо да правим самоанализ и самооценка на нас като мениджъри?
● Правилно комуникиране и ангажираност на служителите

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)