Резюме:

● Работно място с видеодисплей.
● Лице, работещо с видеодисплей.
● Застрашени органи и системи. Причини за оплакванията.
● Позициониране на работното място с видеодисплей.
● Изисквания към работната мебел – ергономични критерии.
● Организация на работното място с видеодисплей, медицински прегледи, средства за корекция на зрението.
● Възможни здравни проблеми при неправилна организация на работното място;
● Нормативни изисквания , свързани с работата с видеодисплей.
● Практически насоки за процедурата за отпускане на средства за корекция на зрението при работещи с видеодисплей. Практически насоки;

Продължителност: 2 уч. часа