Резюме:

Обучението е надграждащо и продължаващо обучението за стрес на работното място или бърнаут. Фокусът е упражняване на техниките и уменията за справяне с напрегнати ситуации в конкретни ситуации, касаещи участниците. Това е обучението, което промени живота на голяма част от участниците в него.
ЦЕЛЕВА ГРУПА

Обучението е подходящо за всички служители

ПРОГРАМА
Програмата, упражненията и симулациите се прави за всяка група индивидуално, но основата на обучението включва:
● Упражняване на 5-степенен план за справяне със стреса.
● Изграждане на индивидуален план за устойчивост на работното място и в личен план.
● Изграждане на система за удовлетвореност от работата и в личен план.
● Изграждане на хармоничен и балансиран план за напред.
● Разбиване на плана в кратки “To do” задачи.

ЛЕКТОРИ: Екип от лектори, сред които лекари, психотерапевти, адвокати, действащи мениджъри, бизнес консултанти и коуч

АДАПТАЦИЯ: Преди курса всички участници правят обстойна адаптация, с която се избира лектор и програма на практическите упражнения. АДАПТАЦИЯТА Е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. Адаптацията може да е анонимна.

След адаптация се избира се най-подходящият за клиента.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Вариант 2 – 6 уч.ч. – анализ + упражнения и тестове
Вариант 3 – 12 уч.ч. – анализ + упражнения, тестове + изграждане на индивидуални планове.