Резюме:

● Съдържание на извънредния инструктаж при връщане на работа.
● Нормативна уредба и изисквания към работодателя.
● Форми на инструктажа.
● Документация за обучения и опресняване на знанията.
● Примери за оформяне на книгите за инструктаж.

Продължителност: 1 уч. час