Резюме:

● Нормативна уредба, свързана с обученията и инструктажите. Изисквания към работодателя.
● Форми на дистанционно обучение.
● Видове инструктажи – начален, на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден.
● Провеждане на извънреден/периодичен инструктаж в условия на работа от вкъщи.
● Документация за обучения и опресняване на знанията, удостоверяваща звършените обучения.
● Примери за оформяне на книгите за инструктаж.
● Практически насоки.

Продължителност: 1 уч. час