Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
Коучингът е отличен инструмент за достигане на по-високо ниво на собствените способности на мениджъра и неговия екип. Мениджмънт чрез коучинг и менторство е модел за съвременно управление.

ПРОГРАМА
● Разликата между обучение и коучинг
● Управление чрез коучинг – пътят към решението
● Кратка, практическа ролева игра
● Умения за слушане с цел повишаване на комуникацията
● Умения за задаване на ключови въпроси – фундаментални примери от реалната
среда
● Добра практика с акредитиран коуч
● Коучинг уъркшоп
● Коучинг уъркшоп – продължение
● Представяне на коучинга. Акредитационни програми
● Как да стана акредитиран коуч?

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)