Резюме:

● Нормативни изисквания.
● Видове лични предпазни средства.
● Основни характеристики.
● Изисквания и критерии при избора на личните предпазни средства. Практически насоки.

Продължителност: 1 уч. часа