Резюме:

● Видове профилактични медицински прегледи.
● Цели и задачи на предварителните и периодични медицински прегледи.
● Нормативна база, свързана с провеждането на прегледите.
● Практически моменти, свързани със задачите на СТМ при даване на насоки за същите и при изготвяне на препоръки, основани на получените резултати

Продължителност: 1 уч. часа