Резюме:

ПОДТЕМИ
● Правни задължения и възможности
● Предизвикателствата пред мениджмънта при извънредно положение
● Здраве и безопасност в условия на епидемиологична обстановка
● Стратегия, анализ и техника за взимане на решения
● Управление на човешкия капитал в условия на извънредно положение
● Първа помощ за мениджмънта
● Изграждане на стабилност в нестабилна среда
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 уч.ч