Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

В едно ще обърнем внимание върху акцентите на друга актуална норма – Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Ключовите промени съгласно 5-та Директива – задължения, правила и отговорности. Проблеми при прилагането на ЗМИП.

Иван Нейков ще Ви запознае с детайлите на ЗМИП, какво трябва и какво не. Какви са задълженията Ви към оценката на риска и  докладване на компетентните органи. Какви срокове и норми не трябва да пропуснете.

 

 

  


Лектор

Програма

15:00 Откриване на семинара
15:00
  • Що е „изпиране на пари“ – възможни хипотези.
  • Задължение за извършване на оценка на риска.
  • Задължение за докладване на компетентните органи.
  • Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари.
  • Отговорност и санкции при неизпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  • Видове срокове съгласно Закона и Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари.
17:00 Въпроси, дискусия
17:30 Закриване на обучението