Резюме:

● Структуриране и взаимодействие на органите, осъществяващи дейността по БЗР.
● Функции и задължения на органите по БЗР.
● Изисквания за повишаване квалификацията на органите по БЗР.
● Практически насоки;

Продължителност: 1 уч. часа