Резюме:

● Видове органи по безопасност и здраве при работа.
● Създаване на КУТ/ГУТ.
● Състав и структура
● Документация, която водят.
● Обучения и задължения на КУТ/ГУТ.
● Участие на КУТ/ГУТ в дейности, свързани със здравето на работещите.
● Нови моменти в нормативната уредба; Практически насоки.

Продължителност: 2 уч. часа