Резюме:

● Видове процедури и протоколи, свързани с COVID-19
● Визуализации – плакати, стикери, табели и др.
● Документация и въвеждане.

Продължителност: 1 уч. часа