Лектори:
Екип от лектори
Андриан Георгиев
д-р Димитър Софиянски


Резюме:

Представяме на Вашето внимание специализираният ни курс по Първа долекарска помощ.

В дългогодишната ни работа със Служба по трудова медицина – Респонса Превент, установихме, че силно е подценена важността на адекватна реакция при инциденти;

Рисковете са огромни и не си даваме сметка как буквално за минути може да променим съдбата на някой! 

ЗА 2 МИНУТИ МОЖЕ ДА СПАСИМ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, ако знаем какво правим или за същите 

2 МИНУТИ ДА ОТНЕМЕМ ЖИВОТ, ако не знаем какво правим.

Акцентът ще бъде върху практическото оказване на Първа долекарска помощ.

Ще се наблегне на най-честите инциденти в работна среда.

Водещият лектор e Европейски шампион и съдия по ПДП, First Aid Convention in Europe. Ще наблегне на практическото показно на най-разпространените техники за оказване на първа долекарска помощ.

Обучението ще бъде на разбираем и достъпен език без излишни термини!


НАЙ-ДОБРО ОБУЧЕНИЕ ОТ СЕРИЯ „ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ“, според участници преминали минимум 5 курса.


Практическата част позволява на участниците да упражнят:

 • оказване на помощ при задяване, чрез учебен тренажор;
 • сърдечен масаж и изкуствено дишане с учебен манекен;
 • работа с AED дефибрилатор (наличен на летища, в по-големи компании и молове)
 • т.нар. „вадене на език“ чрез нагледна демонстрация с помощ на учебна глава.
 • превръзки и обездвижвания;
 • вадене на кърлежи и много други.

Обучението се предлага в 3 варианта:

ВАРИАНТ 1: 2 уч.часа – теория

ВАРИАНТ 2: 2 уч.часа теория + 2 уч.часа практика

ВАРИАНТ 3: 6 уч.часа – теория + практика + специализирана част


Лектори

Програма

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА за 4 уч.ч.

13:45   Откриване на семинара
14:00 ТЕОРИТИЧЕСКА ЧАСТ

 • Определяне състоянието на пострадал– витални знаци, измерване на пулса, оценяване на пораженията, оценяване състоянието на съзнанието, освобождаване на телесни повърхности, поставяне в странично, стабилно положение.
 • Рани и наранявания– повърхностни, дълбоки, проникващи, съчетана и комбинирана травма, кръвоизливи, спиране на кървене.
 • Счупвания– закрити, открити, поведение, шиниране, преместване на пострадал.
 • Изгаряния– от контактни повърхности, от гореща вода, определяне и оценка на изгорената повърхност, поведение.
 • Поражения от електричество– разлика в пораженията, в зависимост от честотата и напрежението на електрическия ток, поведение.
 • Затрупване с тежести– оценка на състоянието на пострадалия, поведение.
 • Поведение при здравословни проблеми от общ характер– задух от белодробен и извън белодробен произход(инхалиране на чужди тела), остро настъпила коремна болка, остро настъпили болки в областта на крайниците.
 • Количествени и качествени промени в съзнанието.
 • Други видове нараняванияи състояния с техните признаци и ПДП.
15:45 Кратка почивка
16:00 ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ – интерактивна

 • Третиране на различни видове наранявания и състояния
 • CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен
 • Работа с дефибрилатор – AED Trainer
 • Работа с тренажор за задавяне
 • Демонстрация с глава за „вадене на език“
 • Упражнение на най-новите техники.
17:30 Въпроси и дискусия