Резюме:

● Демографски и социално-икономически аспекти на проблема в ЕС и БГ
● Предизвикателства при застаряването на работната ръка в Европа и в света.
● Политики, стратегии и програми за преодоляване на негативните последици.
● Свързани с възрастта мерки за БЗР и стратегии за рехабилитация.
● Съобразена с възрастта оценка на риска
● Насърчаване на трудоспособност и здраве на работното място
● Приспособяване на работата и работната среда
● Политика за връщане на работа
● Практически насоки;
● Стратегия на ЕАБЗР

Продължителност: 2 уч. Часа