Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
Курсът е изцяло практически и слага акцент върху широките възможности на работодателя при използване на различните видове работно време, както и процедурите при ползване на почивки и отпуски. Често с няколко промени в режима на работата се наблюдават много положителни изменения както за работодателите, така и за служителите.
Знаем добре, колко ценно е времето на всеки работодател и затова събрахме за Вас информацията на едно място. Ще разгледаме:
● Кои са неизползваните модели за организация на работното време?
● Какви са ползите за предприятието от въвеждане на гъвкави режими?
● Кои са новите и неизползвани форми на полагане на труд?
● Какви са процедурите при различните видове отпуски, които трябва да спазваме?
● Кои са вътрешните актове, касаещи работното време, почивките и отпуските?
● Какви са предизвикателствата при работа от разстояние – дистанционна работа, home office, телеуъркинг, надомна и т.н.
● Кои са новите моменти в договорите за дистанционна работа – здраве и безопасност, работно време, задължения и отговорност?
● Какво ще получите допълнително?
ПРОГРАМА
● Редовно работно време
● Възможности на работодателя за удължаване и намаляване на работното време
● Непълно работно време
● Различните форми на непълна заетост и ползите за работодателя от
използването им
● Режими на работно време
● Вътрешни актове на работодателя относно работното време
● Ненормиран работен ден
● Сумирано изчисляване на работното време
● Работно време с променливи граници
● Почивки и официални празници
● Видове отпуски
● Придобиване право на отпуск
● Ползване на отпуск, прекъсване на ползването, отлагане на ползването
● Възнаграждение по време на отпуск
● Отпуск при временна неработоспособност; поради бременност, раждане,
осиновяване и отглеждане на дете
● Отпуск за повишаване на професионалната квалификация
● Вътрешни актове на работодателя относно почивките и отпуските

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)