Резюме:

● Нормативни изисквания към Службите по трудова медицина.
● Създаване, организация, взаимодействие и отговорности.
● Активни действия от страните в процеса по БЗР по водене на документацията и по решаване на възникнали казуси в областта на тази материя.
● Практически действия.

Продължителност: 1 уч. часа