Лектори:
Иван Нейков
адв. Светлана Нейкова


Резюме:

Какво съдържа курсът?

Ще сключим най-успешния трудов договор, ще променим настоящите за да ги направим още по-добри, и накрая ще уволним всички притеснения, които имате при прекратяването им. Ще изпозлваме различни подходи и методи за усвояване и запомняне на различните методи и практики.

Колко пъти ви се е случвало да се злоупотребява с договорите, които сами сте написали? А колко пъти сте изпитвали притеснения, че ще ощетите предприятието или служителите при сключването или прекратяването на трудовото правоотношение, заради използван неработещ начин и неподходяща съдебна практика? Ами, всички тези заплетени казуси, в стил параграф 22?… Колко пъти сте съжалявали, че сте допуснали развитие, ощетяващо интересите ви заради пропуск или не достатъчно опитен екип?

Заповядайте на НАЙ-ДОБРИЯТ ни интензивен курс от СЕРИЯ ПРАВО, за да се запознаете с промените в Кодекса на труда,  добрите практики и всички възможности, които българското и европейско законодателство предоставя за справяне с трудни и заплетени казуси.

Пригответе се да разберете как мислят адвокатите и защо когато сте стигнали до задънена улица те винаги намират изход. Позволете си да си отворите законовите вратички, известни на малцина.Запознайте се с най-добрите и изпитани практики!

Какво включват учебните материали?

Учебните материали са включени в пакет „Стандарт“ и „Бизнес“. Включват богато съдържание полезни примерни документи, договори, заповедени, молби, правилници и образци,  подготвени от лектора (на хартиен и електронен носител), както и актуалната нормативна база.

Обучението е одобрено със заповед РД-09-1268 на МОН и дават, на успешно преминалите участниците, 1 кредит!

 

 

  


Лектори

Програма

09:30 Откриване на семинара
09:30 НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА и тяхното приложение

 • Промени, свързани с отпуските
 • Промени, свързани с работното време
 • Промени, свързани с прекратяване на трудово правоотношение
 • Промени, свързани с професионалната квалификация;
 • Нови задължения на работодателите относно трудовите досиета на ралотниците и служителите
11:00 Кратка почивка
11:30 СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 • Предмет на трудовия договор – обхват на предмета на договора
 • Видове трудови договори според срока на действие на договора. Нови възможности за прилагане на срочните трудови договори
 • Трудов договор със срок за изпитване
 •  Как да направим избор между трудов и граждански договор.
 •  Изменение на договора. Правна уредба
 •  Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор. Особености на втори трудов договор със същия работодател
 •  Често допускани грешки от екипа на работодателя.
 •  Съдебна практика
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на работодателя – разработване, утвърждаване, връчване, изменение
 • Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати)
 • Правна уредба   на документите, свързани с трудовия стаж
15:30     Кратка почивка
16:00
 • Документи относно здравословното състояние на работника
 • Медицински удостоверения при постъпване на работа и др., болничен лист; документи относно проверки за употреба на алкохол; документи за употреба на лекарства, които влияят върху работоспособността
 • Автобиография – защо е важно за работодателя да има представена автобиография от работника и служителя?
 • Препоръка при постъпване на работа
17:30 Въпроси и дискусия 
18:00 Индивидуални консултации