Лектор:
Весна Ненчева


Резюме:

Тенденциите в българското образование са много тревожни и учениците започват да се отегчават в училище все повече и повече. Досегашните методи на преподаване, при които учениците се заучават просто да преразказват уроците си води до подтискане на творческото мислене. Поради липсата на по-съвременни методи в днешното образование в България, които да провокират учениците да мислят и да създават идеи, наблюдаваме много нежелание от страна на младите да остават в час и да искат да научат нещо ново.

Данните сочат, че при изборът на учебното заведение на родители, а и на децата, започва да натежават методите, средата и начина на преподаване. 

Въпросите, на които ще се спре предлаганият курс са:

 • Как да бъде по-интересно в клас?
 • Има ли значение аудиторията?
 • Имат ли значение предпоставките?
 • Има ли значение подходът?
 • Как иновативни подходи могат да направят чудеса във Вашите класни стаи;
 • Как дискусията като подход може да се прилага при малки и големи;
 • Каква е добавена стойност към дисциплината и работната етика в класа при използването на дискусията като техника за работа с класа;
 • Как да променим стереотипите в училищата и детските градини и да направим часовете по-приятни и интересни за децата;
 • Как учим? Защо да се съобразяваме с различните стилове на учене при различните обучаеми?
 • Стилове на справяне с новото и техните специфични особености.
 • Как да превърнем часа на класа във вулкан от мотивация за децата?
 • Как да учим по утвърдената програма, но по интересен и забавен начин?
 • Как децата да виждат директна полза от наученото чрез игра?
 • Как да превърнем училището в привлекателно място за децата?

Отговорите на тези и други въпроси ще бъдат представени през доказани примери от концепцията за лидерството в йерархична и нейерархична среда и иновативните методи на преподаване.

Всяка от темите се представя чрез конкретни примери и практики от българския опит.

С други думи, този курс има пряко отношение към вашата работа. Той претендира, че отразява Вашия делник, Вашия опит и именно чрез това подсеща и, защо не, може би въодушевява.

Обучението е одобрено със заповед РД-09-1258 на МОН и дават, на успешно преминалите участниците, 1 кредит!Лектор

Програма

9:30 Откриване на семинара
9:30 Модул 1: Интерактивните методи – за и против и всичките ни страхове от тях.

 • Как да променим стереотипите в училищата и детските градини и да направим часовете по-приятни и интересни за децата.
 • Справяне с „размириците“ в час – къде е тяхното слабо място?
 • Как учим? Защо да се съобразяваме с различните стилове на учене при различните обучаеми?
 • Стилове на справяне с новото и техните специфични особености.
11:00 Кратка почивка
11:30 Модул 2: Силни страни и потенциални слабости на различните стилове.

 • Цикъл на усвояването на нови знания.
 • Разбиране и прилагане на цикъла през изискванията за разписване на урочно съдържание.
 • Практически казус – разработване на урок
13:00 Обедна почивка
14:00 Модул 3: Добавена стойност към дисциплината и работната етика в класа при използването на дискусията като техника за работа с класа.

 • Практически примери от практиката:
  Арт подходи + музика Изнесени сесииФилмите като педагогически инструмент.
 • Защо различните ученици разбират и усвояват на различен етап в урока и с различен темп?
 • Интерактивни дъски – ДА!, но внимателно към съдържанието и как то е съобразено с индивидуалните особености на децата.
 • Защо трябва да сме адаптивно гъвкави към учениците? – практическо обобщение с психологично обосновани обяснения.
 • ИГРАТА като педагогически инструмент. Практическа работа с конкретни интерактивни игри и инструменти.
15:30 Кратка почивка
16:00 Модул 4: Да се провокираме като преподаватели!

 • Как дискусията като подход може да се прилага при малки и големи? (а също и работата с други интерактивни инструменти)
 • Запознаване с готово съдържание и идеи за практическото му адаптиране във вашето училище. (работа в малки групи + консултантска работа)
 • Практикум по изготвяне на учебно съдържание с насоки от тренера.
 • Презентиране на идеите.
 • Практически насоки – още и по много
17:30 Въпроси и дискусия 
18:00 Индивидуални консултации