Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
Курсът е ценен за всички мениджъри и експерти по управление на човешките ресурси, които искат прецизно и законосъобразно да се спазват трудовата дисциплина, да се избягват дисциплинарните нарушения и наказания, но дори и това да се случи да бъдат готови да приложат законовите и вътрешнофирмените разпоредби.
Какво ще съдържа курсът?
Ще се разглеждат трудовите задължения, трудовата дисциплина, дисциплинарни нарушения и наказания, имуществена отговорност – процедури, документи и реализация; възможностите да разширяваме задълженията на служителите.

ПРОГРАМА
● Трудови задължения
● Нарушения на трудовата дисциплина, възможности на работодателя да разширява задълженията на работника
● Видове дисциплинарни наказания, ред и заповед за налагането им
● Заличаване на дисциплинарните наказания
● Най-честите грешки на екипа на работодателя
● Последици от дисциплинарните наказания
● Вътрешни актове на работодателя относно трудовата дисциплина
● Обхват на имуществената отговорност
● Имуществена отговорност на служителите, работниците и ръководителите
● Изключване на имуществената отговорност
● Ограничена имуществена отговорност
● Основания, размер, ред за налагане, срокове
● Пълна имуществена отговорност
● Типични грешки на екипа на работодателя
● Принципи на стопанисване на имуществото на предприятието
● Документация на работодателя при налагане на имуществена отговорност на служителите и работниците

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)