Резюме:

● Същност на трудовата злополука;
● Видове трудови злополуки;
● Стъпки при разследване.
● Документиране на трудова злополука – примери;
● Практически насоки;

Продължителност: 1 уч. часа