Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
Предлагаме няколко вида на това обучение с различни акценти. Тук, в тази серия акцентът е главно върху управлението на стреса от гледна точка на мениджмънт. Доказателство, че подценяването на стреса е лукс, който работодателите не бива да пренебрегват:
● 10 милиона работни дни са били изгубени през периода 2009-2010 поради стрес на работното място, като работниците са отсъствали средно 22 дни в годината.
● 60% от всички изгубени работни места се дължат на стреса на работното място
● 30% от трудовите злополуки през последните 3 години се дължат на стреса.
● 52% от българите твърдят, че са изложени на стрес на работното си място.
60% от българите вярват, че могат да се справят със стреса без проблем и не предприемат никакви действия за управлението му преди да рухнат напълно, но колко от тях наистина знаят истинските данни и са готови да се борят за елиминирането му?

ПРОГРАМА
● Стресори на работното място
● От какво имаме нужда: от намаляване или увеличаване на стреса в компанията?
● Последици от прегаряне в работата
● Предупредителни признаци и симптоми за настъпването на бърнаут
● Тест за самооценка: Застрашени ли сте от професионално изпепеляване?
● Реалната практика в примери за справяне със стреса на работното място
● Работа с мениджър под стрес
● Работа със служител под стрес
● Конфликти и напрежение в екипите
● Как да изградим умерена стресова среда
● Указания за намаляване на стресорите на работното място
● Управление на стреса от вътре навън
● Съвети, практически упражнение и план за действие
● Упражнения + WORKSHOP

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)