Резюме:

● Задължения на работодателя за осигуряване на информираност на работещите и за предприемане на противоепидемични мерки при работа.
● Провеждане на извънреден инструктаж – нормативни изисквания и документиране.
● Възстановяване на работния процес в противоепидемичен режим.
● Мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 на работното място.
● Особености на коронавирусната инфекция. Пътища и начини на заразяване.
● Видове дезинфектанти за ръце и повърхности. Средства за индивидуална защита – маски, ръкавици.
● Създаване на организация за безопасни посещения на външни лица.
● Подготовка и осъществяване на служебни пътувания в епидемиологична обстановка.
● Да бъдем подготвени за среща с коронавирусната инфекция!-Инкубационен период, характерни симптоми и протичане на заболяването.
● Предприемане на действия при установяване на работещ или външно лице с потвърждение за COVID-19 на работното място. Видове тестове за доказване на инфекция с коронавирус.
● Основни правила на поведение при поява на оплаквания, които могат да се дължат на коронавирусна инфекция.

Продължителност: 3 уч. часа