Резюме:

● Нормативни изисквания.
● Задължения на работодателя.
● Условия за използване на знаците и сигналите за безопасност и здраве при работа.
● Практически насоки;

Продължителност: 1 уч. Часа