Академия Респонса е вече позната със своята дейност като обучителен център, предлагащ високо качествени обучения в сферата на трудово право, стрес на работното място, обществени поръчки, делегирани бюджети, здравословни и безопасни условия на труд и др.

Дейността на този център е насочена към тясно специализирани обучения за отделни целеви групи с техните специфики. Също така, Академия Респонса организира и провежда вътрешнофирмени обучения и тийм билдинг мероприятия, съобразени с всички особености и изисквания на компанията, която ще бъде обучавана или сплотявана.

Целта на Академия Респонса е законосъобразно и максимално ефективно да подпомогне отговорната работа на работодателя и неговия екип.

Академия Респонса предлага следните услуги - организиране и провеждане на семинари, конференции, обучения, дискусии, тийм билдинг програми, вътрешно-фирмени обучения, е-обучение (интернет обучение), следдипломни квалификации, издателска дейност.